31.08.2012

Identyfikacja wizualna grup OCKW ramach tegorocznych praktyk zrealizowałam projekt, mający na celu zaprojektowanie szeregu znaków graficznych dla Oświęcimskiego Centrum Kultury. Każda grupa, klub czy sekcja otrzymała własne logo, którym może się posługiwać w kręgu swoich działań na terenie OCK jak i poza nim. Istotą zadania okazała się potrzeba spójności w inności.

Font na życzenie OCK.

Znakiem została również opatrzona Galeria OCK. W moim przekonaniu pierwsza propozycja jest najwłaściwsza i najlepiej oddaje charakter miejsca ;-)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz