11.09.2013

"Święto codzienności"

Cykl 5 prac wykonanych za pomocą wielootworkowej camery obscury. Multiplikacja łączy wszystkie obrazy w jeden ciąg krótkich, kilkusekundowych chwil, będących zapisem tych samych świetlnych wydarzeń. Każde z nich pomimo swojej pozornej obiektywności, ukazuje w niemal tym samym czasie odmienne, zniekształcone przedstawienia. Mogą one stać się odniesieniem do postrzegania rzeczywistości przez różne osoby. To także symbol dnia, swoisty wykres światła, którego wlot-wylot staje się polifoniczną fugą, tworzącą z promieni święto codzienności.


1 komentarz: