19.09.2015

MarzycieleCykl 43 fotografii powstał w oparciu o różne techniki zapisu obrazu. Punktem wyjścia do moich poszukiwań stała się obserwacja codzienności, tworząca subiektywny dokument inspirowany scenami ulicznymi. Wycinki rzeczywistości – mosty, przystanki tramwajowe, przejścia i inne fragmenty zurbanizowanej przestrzeni wybierałam, kierując się osobistym kodem, zbudowanym z emocji, przeżyć, skojarzeń. Graficzność przedstawień, eksperymentowanie z estetyką błędu i światłoczułością składają się na kadry z wędrówek, mojego flanerowania wśród ulic. W tej pracy pojawiają się odnalezione w miejskiej strukturze słowa, które wyjęte z kontekstu otoczenia tworzą nowe zdania, inne wizje rzeczywistości.

Fotografie powstawały w okresie od października do kwietnia 2015 r. w Krakowie, Zakopanem i Poznaniu.

Kilka wybranych zdjęć z wystawy.
Galeria Wydziału Sztuki UP, ul. Mazowiecka, Kraków.
Lipiec 2015.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz